Blog de FiraTàrrega

RSS

Acompanyament, Arts de carrer, Espai públic, FiraTarrega, Territori Creatiu 24/04/2023 Àrea de comunicació

Complicitats perquè les creacions escèniques arribin a bon port

Presentació del programa Territori Creatiu 2023

D’ençà de 2007, en què vam posar els fonaments del programa d’acompanyament als processos de creació escènica Territori Creatiu, amb les primeres residències i laboratoris de creació, l’estructura de FiraTàrrega ha realitzat un aprenentatge continu i ha adquirit una experiència que li ha permès afinar no només els objectius, la metodologia i els serveis sinó també la filosofia que ha d’impregnar tot aquest recorregut.
A data d’avui, les companyies i creadors que són seleccionats en els programes d’acompanyament de FiraTàrrega es beneficien d’una sèrie de recursos per a la recerca, la innovació, l’experimentació i la creació en arts de carrer i espai públic. I, malgrat els errors que encara puguem cometre, tenim clar que acompanyar un procés de creació escènica té a veure amb escoltar les necessitats dels creadors i professionals, intercanviar impressions sobre les idees que van aflorant i oferir guiatge i assessorament en diferents àmbits: en el de la recerca, en l’artístic, en el de producció, gestió i logística, així com en el de mercat, exhibició i distribució de la peça.
Tot això és el que intentem fer des del programa Territori Creatiu de FiraTàrrega, amb les nostres limitacions, però també amb les nostres fortaleses, que tenen a veure amb l’espai, el públic i el mercat, tres elements essencials que han afaiçonat la nostra identitat i accentuen la nostra singularitat. Tàrrega i el paisatge del seu entorn ofereixen un marc incomparable i moltes facilitats per al desenvolupament de creacions d’arts de carrer. També tenim proximitat i agilitat per convocar tipologies de públic segons les necessitats de cada peça i de cada creador. En aquest sentit, la ciutadania de Tàrrega i rodalia està sempre molt predisposada a participar i cal dir que comença a tenir una gran experiència en processos de creació i assajos oberts on s’ofereix feedback del públic a les companyies. I, finalment, som un mercat amb anys d’experiència i coneixement sectorial i això ens permet assessorar les noves creacions en funció de les seves rutes i possibilitats de difusió en els mercats culturals.
Però encara hi ha més. Un darrer factor que per a nosaltres és essencial per tal de garantir la viabilitat i la sostenibilitat de les produccions artístiques que acompanyem i amb les quals ens vinculem i ens comprometem. Parlem de la xarxa d’organitzacions, institucions, empreses, festivals i espais de producció o exhibició, que, sota l’epígraf Còmplices de la Creació, hem anat teixint al voltant de FiraTàrrega. És des del diàleg, la complicitat, la voluntat compartida, la implicació i la generositat que avui som capaços d’oferir conjuntament espai, temps i recursos als creadors i de donar resposta a les seves necessitats per tal de fer viables els seus projectes escènics. A títol il·lustratiu, aquest 2023 Territori Creatiu acompanya fins a 17 noves produccions escèniques que compten amb 55 Còmplices de la Creació, entre els quals hi ha el festival Grec de Barcelona, el Sismògraf d’Olot, el Teatre Municipal de Juneda, la Nau Ivanow, La Central del Circ, el festival francès d’Aurillac, el Theatre Op de Markt de Bèlgica, el festival Kaldearte de Vitoria-Gasteiz, el TAC de Valladolid, el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, la Grainerie a Tolosa de Llenguadoc, l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, el Convent de les Arts d’Alcover… Cada un segons les seves possibilitats de coproducció, bé sigui directament amb diners o bé oferint residències, espais d’assaig, precompra d’actuacions o qualsevol altra fórmula que sigui avinent al Còmplice i a la companyia. Tots ells amb un únic objectiu: contribuir al desenvolupament de la creativitat i a l’aterratge de noves creacions escèniques al mercat amb les millors garanties de qualitat artística.

Be Sociable, Share!

    Afegir un comentari

    Cerca al web

    ×