FiraTàrrega. Teatre al carrer

La programació artística

FiraTàrrega ofereix anualment una selecció d'espectacles de teatre, moviment i circ que vol seduir el públic i estimular els professionals assistents; una oferta que combina les diferents disciplines escèniques i que posa una atenció especial en les avantguardes creatives nacionals i internacionals. La programació es converteix en un catàleg de vivències úniques, que fa una aposta decidida per la qualitat i la riquesa de formats i escriptures, i que té les arts de carrer, l'espai públic i els espais no convencionals com a eix de referència principal.

Els valors que volem posar en joc tenen a veure amb la transversalitat, l'adscripció a la realitat social i la recerca, en el sentit que les arts de carrer en particular i les arts escèniques en general ja no es conceben com una simple expressió cultural sinó com un catalitzador que, des dels plantejaments artístics i la creativitat, ha d'oferir mirades a les necessitats, les inquietuds o els reptes socials i polítics del segle XXI: el territori, la identitat individual i col·lectiva, la memòria, la inclusió social, la democràcia cultural, els usos de l'espai públic, l'expressió de la ciutadania, l'educació, la salut, el pensament, la multiculturalitat, les relacions intergeneracionals, la llibertat d'expressió, la innovació i tants d'altres.

Volem donar cabuda a discursos contemporanis, integradors, universals, cohesionadors i crítics, sense perdre de vista les peces més festives i d'entreteniment de qualitat. Busquem l'equilibri entre les novetats de la temporada, el resultat de col·laboracions i intercanvis artístics i la provocació de peces a partir de la investigació en el marc del programa Territori Creatiu. Volem que la programació tingui una mirada polièdrica, que es pugui adreçar a moltes tipologies de públics diferents i que qualsevol persona pugui trobar-hi alguna peça que sigui del seu interès.

Cerca al web

×