FiraTàrrega. Teatre al carrer

Actualitat de la fira

Notícies

← Altres notícies

Divendres, 25 de de maig de 2018

FiraTàrrega obre la convocatòria del concurs per a la nova direcció artística

Fins al 14 d'agost es podran presentar les candidatures per la convocatòria de la nova direcció artística.

La nova direcció tindrà una durada màxima de 5 anys, tres anys inicials més dos anys renovables.

Per a la resolució del concurs es crearà una comissió tècnica de valoració, que serà l'encarregada d'avaluar els projectes presentats.

Avui s'obre la convocatòria del concurs per a la nova direcció artística de FiraTàrrega. La convocatòria romandrà oberta fins el 14 d'agost del 2018 i els interessats per prendre part en aquesta convocatòria han de presentar un projecte artístic que s'adeqüi a la missió, valors i objectius de FiraTàrrega, a més de la documentació requerida.

La missió i els objectius de la direcció artística són els de realitzar una programació artística que visualitzi i impulsi la creació escènica, especialment la de les arts de carrer; una programació que sigui atractiva per al mercat escènic facilitant la idea de hub internacional de contractació; fomentar el suport a la creació; impulsar la creació transnacional; fomentar la coproducció bilateral entre festivals, fires, mostres o altres espais d'exhibició; fomentar la formació en arts de carrer i també la presència de les arts de carrer al circuit escènic català i donar cabuda als discursos contemporanis, integradors, universals, cohesionadors i crítics.

El director artístic s'encarregarà de la programació, integrada per 50 companyies. Un 50% de la programació serà catalana, un 25% de la resta de l'Estat i un 25% serà internacional. L'equilibri entre carrer i sala serà d'un 60% i 40 % respectivament, tot i que no ha de ser un % infranquejable en favor dels espectacles de carrer.

Ser ciutadà de la Unió Europea i acreditar un mínim de 4 anys d'experiència professional sectorial, entre els requisits bàsics per presentar la convocatòria per la direcció artística de FiraTàrrega.

La resolució del concurs es farà al mes de novembre, un cop celebrada l'edició de FiraTàrrega 2018, amb la confecció d'una comissió tècnica de valoració que serà l'encarregada d'avaluar els projectes presentats. Aquesta comissió estarà formada per la direcció de mercats de l'ICEC- Departament de Cultura de la Generalitat); la direcció executiva de FiraTàrrega; la subdirecció general de l'INAEM; i tres professionals del sector de les arts escèniques amb coneixements específics en arts de carrer.

L'actual director artístic, Jordi Duran, ha fet dues direccions artístiques de 4 anys cadascuna. Al llarg d'aquests 8 anys FiraTàrrega ha treballat en tres puntals definitoris: el primer centrat en l'exhibició de la Fira que té lloc durant els quatre dies de setembre, el segon enfocat en la producció i l'acompanyament d'espectacles de companyies a través del programa suport a la creació, i per últim el de la formació amb la creació del postgrau de creació en arts de carrer.

Cerca al web

×