FiraTàrrega. Teatre al carrer

Bases convocatòria direcció artística

Per acord del Consell d'Administració de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, de data 26 d'abril de 2018, es va aprovar la convocatòria i les bases per a la designació, mitjançant el sistema de concurs, d'un lloc de treball de Director/a Artístic/a de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, en règim de personal laboral directiu, estant la relació sotmesa al règim de caràcter especial d'alta direcció.

Cerca al web

×