FiraTàrrega. Teatre al carrer

La nostra missió

Missió: objectius principals

La nostra missió és fomentar i acompanyar processos de creació artística, contribuir a l'enfortiment sectorial i nodrir el mercat de talent creatiu. Així mateix, ens proposem aproximar les arts escèniques a la ciutadania i al territori, vetllant per la democratització cultural, la inclusió, la igualtat, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la transparència.

Visió: de quina manera els volem dur a terme

  • Treballem de forma permanent per incidir en l'àmbit de les arts escèniques i fomentar la creativitat, la innovació, la producció artística, la recerca en les potencialitats de l'espai públic i de les arts de carrer, així com la millora del circuit i de les estructures d'exhibició i la dinamització del mercat.
  • Apostem per l'intercanvi de coneixement, la confecció d'aliances en base al treball en xarxa, la complicitat i la sinergia amb altres organitzacions i projectes significatius, per ampliar les oportunitats del mercat escènic en l'àmbit nacional i internacional.
  • Posem el coneixement i la xarxa de complicitats de FiraTàrrega a la disposició dels artistes en l'acompanyament de processos creatius, en l'exhibició d'espectacles i en la seva difusió entre els agents sectorials.
  • Treballem al servei dels professionals culturals amb l'objectiu de posar en contacte, provocar relacions, proveir d'informació i recursos i facilitar el diàleg.
  • Liderem o participem en projectes que maximitzin la capacitat operativa de l'organització en l'àmbit internacional.
  • Ens proposem fer extensiu el projecte de la Fira a diversos destinataris. Per descomptat, als artistes, als professionals i a la ciutadania. Però també a la resta d'integrants del sector, les associacions professionals i els circuits de distribució, així com a qualsevol institució o persona amb qui puguem compartir valors, inquietuds i objectius i amb qui siguem capaços d'eixamplar el camp d'acció de les arts escèniques: en la resta de sectors culturals, en l'àmbit de la gestió de l'espai públic, l'urbanisme i el territori, l'educació, la integració social, la identitat i la igualtat, la complementació terapèutica, la innovació, la multiculturalitat, el turisme i tants d'altres.
  • Vetllem per la universalització de l'accés a les creacions escèniques a tot tipus de públic, fomentant la democratització cultural, la implicació de la ciutadania en processos de creació, la renovació generacional dels espectadors i la recerca de nous públics i millorant l'accessibilitat dels espectacles.
  • Assumim el rol de dinamitzador cultural del territori. Defensem la descentralització territorial i el valor de la perifèria cultural i apostem per la consolidació de la ciutat de Tàrrega i el seu entorn com un espai referent per a la creativitat escènica i les arts de carrer en l'àmbit internacional.
  • Apostem per la presencialitat de les arts escèniques sense renunciar a la digitalització com a eina de facilitació professional, com a àmbit d'exploració artística en relació a noves experiències amb els públics i com a eina de relació i millora de l'experiència dels usuaris amb la Fira.
  • Defensem la capacitat de la cultura en general i de les arts escèniques en particular per fomentar el pensament crític, el sentiment comunitari i la cooperació, la comprensió entre les persones, la tolerància, la percepció del món com un espai de convivència i de diversitat, i com una eina útil per lluitar contra la indiferència, la polarització, la individualitat, l'odi i la segregació.

Estatuts de l'Ens Públic Empresarial Local Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.

Cerca al web

×