FiraTàrrega. Teatre al carrer

Actualitat de la fira

Notícies

← Altres notícies

Dimarts, 22 de de setembre de 2020

Finalitzat el procés de selecció per designar la nova Direcció Executiva de FiraTàrrega

Un cop aportada la documentació i acomplerts els requisits formals de la convocatòria, la Comissió de designació proposarà al Consell d'Administració l'aprovació del nou nomenament 

El Tribunal qualificador del procés de selecció per designar una persona que ocuparà el lloc de treball de director/a executiu/va de l'EPEL Fira de Teatre al carrer de Tàrrega va fer públic el dia 21 de setembre de 2020 el resultat final del procés selectiu.

Segons l'establert a l'apartat 10 de les bases que regeixen aquest procés el/la candidat/a proposat/ada per la Comissió de designació haurà de presentar en el registre general d'entrada de l'Ajuntament de Tàrrega (OAC), dins del termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la proposta de designació, la documentació que acrediti el compliment dels requisits contemplats a la base quarta i que no hagin estat acreditats al llarg del procés de selecció.

Un cop aportada la documentació i acomplerts els requisits formals de la convocatòria, la Comissió de designació proposarà al Consell d'Administració l'aprovació del nomenament com a director/a executiu/va de l'EPEL Fira de Teatre al carrer de Tàrrega de la persona que ha obtingut la màxima puntuació en el procés de selecció.

Cerca al web

×