FiraTàrrega. Teatre al carrer

Condicions de participació Suport a la Creació

Condicions econòmiques

 • FiraTàrrega pactarà amb la companyia un caixet únic que contemplarà tant la residència com les funcions durant els dies de la Fira.
 • El 75% d'aquest caixet es podrà cobrar quan es faci la residència a Tàrrega, prèvia presentació de factura.
 • FiraTàrrega pagarà el 25% restant un cop s'hagin realitzat les representacions en el marc de Fira.
 • FiraTàrrega posarà a disposició de la companyia un espai de visibilitat en el marc de La Llotja, sempre i quan la companyia pugui atendre'l adequadament.

Condicions de la residència

 • Caldrà presentar un calendari i el pressupost de producció, així com un full de ruta de mercat.
 • Les companyies disposaran un període màxim de 3 setmanes per realitzar la residència. Les dates s'acordaran amb FiraTàrrega.
 • La companyia haurà d'oferir un assaig obert a la ciutadania de Tàrrega.
 • La companyia haurà de realitzar una sessió (conferència, debat, acció artística...) en un centre educatiu de Tàrrega.
 • Els assaigs a la ubicació final de la peça es negociaran amb l'organització (horaris, materials, permisos i altres).
 • L'espectacle s'haurà d'estrenar dins el marc de la Fira, al setembre.
 • La companyia haurà de firmar un contracte amb FiraTàrrega abans de l'inici de la residència.
FiraTàrrega assumeix
 • Cessió i consums de les infraestructures.
 • Allotjament de la companyia.
 • Assessoraments (pressupostari, artístic, de mercat, tècnic, promocional).
 • Coordinació de l'assaig obert de la creació.
 • Suport en la recerca d'altres còmplices per al projecte.
FiraTàrrega no assumeix
 • Fitxa tècnica de la producció durant la residència.
 • Dietes de la companyia.
 • Transport fins a Tàrrega / transports interns.
 • Fungibles.

Cerca al web

×