FiraTàrrega. Teatre al carrer

Condicions de participació Suport a la Creació

Condicions de la residència

 • Les companyies disposaran un període màxim de 3 setmanes entre els mesos de març i agost per realitzar la residència. Calendari a pactar amb FiraTàrrega.
 • La companyia haurà d'oferir un assaig obert a la ciutadania de Tàrrega.
 • Els assaigs a la ubicació final de la peça es negociaran amb l'organització (horaris, materials, permisos i altres).
 • La companyia haurà de firmar un contracte amb FiraTàrrega abans de l'inici de la residència.

FiraTàrrega no assumeix

 • Fitxa tècnica de la producció durant la residència
 • Dietes de la companyia
 • Transport fins a Tàrrega / transports interns
 • Fungibles

FiraTàrrega assumeix

 • Cessió i consums de les infraestructures
 • Allotjament de la companyia
 • Assessoraments (pressupostari, artístic, tècnic, promocional, etc.)
 • Coordinació de l'assaig obert de la creació

Condicions econòmiques

 • FiraTàrrega pactarà amb la companyia un caixet únic que contemplarà tant la residència com les funcions durant els dies de la Fira.

 • El 40% d'aquest caixet es podrà cobrar quan es faci la residència a Tàrrega, prèvia presentació de factura.

 • FiraTàrrega pagarà el 60% restant un cop s'hagin realitzat les representacions en el marc de Fira.

 • FiraTàrrega posarà un estand a disposició de la companyia en el marc de La Llotja, sempre i quan la companyia pugui atendre'l adequadament.

Cerca al web

×