FiraTàrrega. Teatre al carrer

Mòdul 3

Polítiques, comunicació i producció de les arts de carrer

Mòdul teòric

Es treballarà l'especificitat del procés de producció d'un espectacle de carrer: des del seu disseny de producció fins a la seva presentació en públic.

Es tractaran aspectes com la gestió administrativa i legal, el coneixement dels mercats potencials, la comunicació o les diferents polítiques culturals del sector, tant del nostre país com de l'àmbit internacional.

Matèries

  • Polítiques culturals (8h). Lluís Bonet

Una anàlisi comparada dels diversos models de política cultural permetrà entendre els objectius i els instruments d'intervenció utilitzats en països desenvolupats paradigmàtics, situant la realitat catalana i espanyola en context. D'altra banda, aprofundir en les formes per dissenyar, negociar, gestionar i avaluar les polítiques públiques, serà de gran interès per situar l'acció de l'administració a partir d'experiències i casos pràctics.

  • Comunicació i mercats de les arts de carrer (8h). Sandra Costa i Mike Ribalta

Les empreses culturals disposen d'una extensa gamma d'eines de comunicació. L'assignatura treballarà en l'adequació entre pràctiques artístiques, realitats econòmiques, mitjans tradicionals i mitjans electrònics en l'àmbit nacional i internacional. D'altra banda, es farà un mapeig dels principals mercats europeus de les arts de carrer.

  • Aspectes legals i de seguretat (4h). Jordi Planas

Què vol dir i com podem implantar un sistema de seguretat integral en les arts de carrer? Com podem identificar i gestionar els riscos davant l'exigència creixent de seguretat? Quins són els principals riscos vinculats a la seguretat dels treballadors i del públic? Quin és el marc legal que cal conèixer? Què cobreixen les assegurances? Hi ha conflicte entre la seguretat i la llibertat de creació? En aquesta assignatura es tractaran tots aquests temes, donant una visió tant àmplia com concisa de la seguretat en les arts de carrer. D'altra banda es presentaran principals eines i recursos que cal conèixer en el sector complex i canviant que relaciona legalitat, espai públic i seguretat.

  • Posicionament digital (8h). Pepe Zapata

La presència, la interacció, la comunicació i el retorn digital són elements cabdals de la nostra activitat professional. Així, la gestió digital dels nostres projectes artístics o dels nostres propis perfils com a creadors, no només ens permetran arribar a la nostra comunitat sinó que també ens possibilitarà analitzar-ne els perfils i tipologies per tal d'afinar les nostres estratègies comunicatives. Aquesta assignatura constarà d'una introducció conceptual a la presència digital específicament en l'àmbit cultural; presentarà els principals espais digitals en l'àmbit web i de xarxes socials; i finalment, presentarà les principals eines d'anàlisi de les nostres comunitats digitals.

  • Organització i disseny de projectes III (8h). Àngel Mestres

Calendari

Del 6 al 21 de juny de 2017.

Informació addicional

Les matèries d'aquest mòdul es corresponen amb el Curs universitari "Polítiques, comunicació i producció de les arts de carrer", que no requereix formació universitària. 

Import matrícula Curs universitari

360 EUR. Accés a FORMULARI

Cerca al web

×