FiraTàrrega. Teatre al carrer

Mòdul 2

Ciutat i creació artística

Mòdul teòricopràctic

A partir de l'experiència de reconeguts teòrics i de professionals de la creació, els alumnes faran un recorregut per la història de les arts de carrer. Es treballaran els codis que singularitzen la manifestació artística en l'espai públic en contraposició a l'activitat artística duta a terme a les sales i circuits d'exhibició convencionals.

La part pràctica que tanca el mòdul se centra en el plantejament d'unes bases dramatúrgiques que han de servir a l'alumne per dominar la narració escènica al carrer, des de la teoria dramàtica bàsica fins a l'escriptura d'un espectacle.

Matèries

 • Arts de carrer i contextos històrics (12h). Mercè Saumell

Moltes formes d'art al carrer tenen la seva gènesi en els rituals, les cerimònies i les festes populars medievals, tot barrejant allò miraculós amb allò pagà, el sublim i el rude. Però el carrer també ha estat escenari per al poder polític i el religiós mitjançant desfilades o processons al llarg dels segles. Amb la urbanització d'Occident, i ja al segle XX, trobem noves manifestacions del gènere: des de l'agitprop dels moviments obrers i l'esclat de les troupes de carrer als anys 70, fins a la teatralització de grans esdeveniments com les cerimònies olímpiques o la internacionalització del turisme. Un període en què l'art de carrer a Catalunya té un protagonisme destacat.

 • Estètiques de les arts de carrer (12h). John Lee /Jordi Jané

Són moltes les famílies d'artistes europeus que han optat per construir el seu discurs a partir de tot allò que ofereix l'espai públic. Gran Bretanya, França, Espanya... cada context ha determinat una manera de fer concreta, i ha desembocat en l'actualitat en un panorama ric i evocador. En aquesta assignatura es durà a terme una anàlisi contrastada de diversos materials artístics sorgits al llarg dels darrers cinquanta anys.

 • Arts Visuals a l'espai públic (12h). Octavi Rofes

Durant la dècada dels setanta les arts visuals trenquen els esquemes habituals en els quals s'havien mogut i l'artista decideix tenir un paper més rellevant en l'espai públic. El carrer esdevé l'espai idoni per portar endavant un projecte artístic, tant pel que li ofereix com perquè és un espai diferent on trobar-se amb el visitant. Les instal·lacions, una nova escultura pública, així com el happening i la performance amb la incorporació dels nous mitjans tecnològics, obren nous camins creatius.

 • Codis i formats escènics contemporanis (12h). Jordi Duran

Avui dia, les arts de carrer són presents a tot el món. Encara que es tracti d'una presència molt desigual, amb més o menys reconeixement. El seus objectius també poden ser molt diversos. Les arts de carrer estan lligades a la celebració i al compromís, a la llibertat i a la reivindicació de l'espai públic des de la creació o a la democratització de l'accés a la cultura. Però també són un motor econòmic important, així com un instrument propagandístic o de cohesió social que moltes institucions aprofiten des de fa anys. Entre uns Jocs Olímpics i l'espectacle a l'aire lliure d'una Festa Major de poble, existeix una escala de matisos infinita.

 • Bases dramatúrgiques (12h). Esteve Soler

Aquesta assignatura es planteja com una introducció al concepte de dramatúrgia. També és una matèria centrada en l'escriptura d'un espectacle més enllà de categories escèniques, mentre incorpora els principals trets distintius de les arts de carrer a la construcció d'un relat: la relació amb l'espai d'exhibició, el públic i la capacitat de travessar contextos culturals concrets.

 • Dramatúrgia urbana 1 (12h). Ernesto Collado

L'espai és el protagonista d'aquesta assignatura de dramatúrgia. L'espai i les seves opcions dramàtiques, generadores d'històries. Ginys que produeixen relats, trames extretes i presentades en o per a edificis històrics, o bé materials produïts amb l'objectiu de redescobrir el nostre entorn quotidià.

 • Dramatúrgia urbana 2 (16h). Ricard Soler

Escrivim teatre de carrer? Quina tradició existeix? Quin valor donem als textos nascuts per a explicar històries dins d'una ciutat? Per què a França es registren els espectacles de carrer i aquí sovint ni tan sols tenim consciencia que estem escrivint teatre? En les sessions que han d'ocupar aquest espai intentarem resoldre unes quantes d'aquestes preguntes. D'altres ens portaran a més preguntes. I a banda d'això, també escriurem, i molt.

 • Pràctica escènica 1: arts performatives (16h). Simona Levi

Posa un lavabo en un museu i el convertiràs en art. Posa'n un al carrer i es transformarà en escombraries. L'objectiu essencial d'aquest taller és investigar dinàmiques relacionals possibles entre les arts visuals contemporànies i l'espai públic, posant en dubte conceptes com procés, context o bé resultat.

 • Pràctica escènica 2: espai (16h). Marga Socias

La ciutat és com una pell, feta de traces, capes i secrets que entre tots hem anat dibuixant. Ja sigui des de la vessant de la història de l'art, la sociologia, l'urbanisme o l'antropologia, es tracta d'un espai exuberant, carregat d'informació que sovint obviem quan produïm pensant en l'espai públic. L'objectiu d'aquesta pràctica és dotar els estudiants d'eines per tal de ser capaços de desxifrar aquesta herència col·lectiva i convertir-la en material escènic.

 • Pràctica escènica 3: treball actoral (16h). Sergi Estebanell

El cos, la veu, la presència d'un actor dalt d'un escenari és força lluny del que l'espai públic demana. La protecció que la caixa negra ofereix desapareix i cal carregar-se d'eines teòriques i molta pràctica per tal de ser capaç d'adaptar-se a un medi diferent. Aquest és un taller orientat a ajustar l'experiència interpretativa dels alumnes, sigui la que sigui, al diàleg equilibrat i específic que les arts de carrer demanen entre la tècnica de l'actor, l'espai urbà i el públic.

 • Organització i disseny de projectes II (4h). Oriol Martí

Calendari

Del 15 de març al 5 de juny de 2017.

Informació addicional

Les matèries d'aquest mòdul es corresponen amb el curs d'Expert/Especialista en Ciutat i creació artística.

Import matrícula curs Expert/Especialista

1.300 EUR. Accés a FORMULARI

Cerca al web

×