FiraTàrrega. Teatre al carrer

Formació

FiraTàrrega promou la formació continuada i específica d'artistes i empreses de gestió perquè puguin actualitzar els seus coneixements, millorar la seva competitivitat i aconseguir la seva internacionalització.

Conjuntament amb la Universitat de Lleida, FiraTàrrega organitza cada dos anys un Postgrau de Creació en Arts de Carrer i altres cursos universitaris dotats amb crèdits ECTS, adreçats a artistes i professionals de les arts escèniques.

Així mateix, els anys en què no té lloc el Postgrau, FiraTàrrega organitza la Pre/Para Week, una setmana d'activitats relacionades amb el debat al voltant de la pedagogia i la formació en arts de carrer.

Finalment, la Fira, conjuntament amb Ros Roca Grup, convoca anualment el Premi Ramon Roca Boncompte d'Estudis de Gestió Cultural per tal de fomentar la recerca i el desenvolupament en el camp de la gestió cultural.

|Alt Imatge master

Cerca al web

×