Blog de FiraTàrrega

RSS

Art inclusiu, Arts de carrer, FiraTarrega, Innovació, Suport a la Creació 13/05/2020 Àrea de comunicació

El context

Per Lau Delgado Vilanova

Director Executiu de FiraTàrrega

L’emergència causada per l’epidèmia del Covid-19 ha suposat un gran impacte en tots els àmbits de la nostra societat. I, lamentablement, el cultural no n’ha estat una excepció. Els agents del sector estan buscant maneres de fer front a aquest impacte al temps que intenten concebre com han de canviar el seu model, la seva manera de ser i funcionar, per ser al més útils possible al sector i al ciutadà. Aquest fet està accelerant els processos de canvi o transformació en la missió, els objectius i les metodologies de funcionament de molts equipaments, esdeveniments i institucions culturals. Alguns d’aquests canvis hauran estat circumstancials, però d’altres, de ben segur, es consolidaran amb normalitat.

2019_Tony Clifton Circus. Foto Nuria Boleda. Arxiu FiraTàrrega

2019_Tony Clifton Circus. © Nuria Boleda. Arxiu FiraTàrrega

L’organització de la Fira ha anat treballant escenaris de futur amb la voluntat de preservar allò que l’ha definit fins al dia d’avui. Prèviament a la crisi del Covid-19, s’han dut a terme reflexions contundents sobre quina ha de ser la missió i l’acció d’un mercat cultural. Fruit d’aquestes reflexions i del treball dels membres de l’organització, s’han definit una sèrie de conceptes clau que poden esdevenir essencials a l’hora d’afrontar el futur, convertit ja en present.

Aquests conceptes fan referència a la necessitat de potenciar els processos de creació i coproducció; de crear una xarxa de còmplices en l’àmbit de la producció i l’exhibició; d’ajudar a enfortir els projectes des dels seus estats inicials; de potenciar els processos de recerca en la creació i d’innovació en la gestió (processos d’acompanyament); i, per un altre costat, s’ha posat en relleu que cal enfortir els vincles amb el territori, la ciutat i els ciutadans des de noves òptiques i metodologies.

És per aquest motiu que l’afectació per la pandèmia de la gran finestra d’exhibició de la Fira no significa en cap cas el deteriorament del projecte. Hi ha una sèrie d’accions que formen part del posicionament estratègic del certamen per als anys vinents i que estan en marxa sense partir cap alteració respecte al possible escenari que s’hagi d’enfrontar de forma imminent.

El programa Suport a la Creació

Es tracta d’un programa que va més enllà d’un calendari de residències artístiques. Es tracta de l’ànima de la Fira; un projecte que uneix el suport al talent amb els processos d’acompanyament professional, la creació de circuits d’exhibició i la vinculació amb el territori. Tots aquests processos no són altra cosa que el reflex de l’essència de FiraTàrrega.

La Llotja en línia

Des de fa uns anys, la Fira ha anat desenvolupant diferents estris digitals amb la voluntat de millorar l’eficàcia d’organització de l’activitat Pro o de Mercats durant tot l’any. Fruit d’aquesta voluntat neixen la webapp per a professionals, els mecanismes d’acreditació digital o els sistemes pensats en clau d’usabilitat per a les companyies. Els escenaris disruptius actuals no fan altra cosa que reafirmar que és necessari seguir potenciant la implementació d’aquests espais digitals com a resposta no tan sols a una emergència, sinó també a una necessitat creixent els darrers temps.

Desplegament R+D+i

Ja sigui en l’àmbit de la creació com en el de la gestió, la Fira ha anat desenvolupant projectes amb una alta càrrega innovadora. FiraTàrrega ha engegat un procés estratègic d’execució de projectes partint de la Recerca, passant per la Innovació fins a arribar al Desenvolupament. La imminent convocatòria de la primera edició de les beques Hivernem de recerca en l’àmbit de les arts de carrer (conjuntament amb l’Institut Ramon Llull); el programa d’acompanyament de gestors culturals novells en el programa Suport a la Creació (en col·laboració amb la Universitat de Barcelona) o els projectes de desenvolupament tecnològic pensats per afrontar els reptes d’accessibilitat o la gestió de dades són alguns exemples dels esforços que s’estan duent a terme en aquest camp.

Aquestes tres tipologies d’accions mostren la voluntat de l’organització de la Fira per fer-ne evolucionar el model amb la certesa que cal transformar-se per mantenir l’essència. Som conscients que la crisi a causa de la irrupció de la pandèmia pot ser el detonant per tal que la Fira hagi d’accelerar la transformació del seu format (no del seu contingut). El temps dirà si aquesta transformació és un fet puntual o és l’inici d’un procés de canvi més profund.

Be Sociable, Share!

    Afegir un comentari

    Cerca al web

    ×