Territori Creatiu

RSS

Arts de carrer, General, Política cultural 25/04/2012 Àrea de comunicació

Quan el mal (no només) ve d’Almansa, a tots alcança

Per Margarida Troguet i Taull

@mtroguettaull

LES ARTS DE CARRER EN TEMPS DE CRISI

Taula de polítiques culturals
FiraTàrrega 24.04.12   

Manifestacions artístiques de teatre de carrer:

Aquelarre de Cervera  /  Festa del Renaixement de Tortosa  /  Pessebres vivents   /  Mercats medievals  /  Castellers …

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=983a79c2eaf66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=983a79c2eaf66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

… però què li passa al sector professional?

1.- Es tracta d’un sector amb molt poc associacionisme, per tant poc articulat.

Associacions professionals?

Codis de Bones Pràctiques?

Plans Integrals?

2.- Les Normatives. L’ocupació de la via pública genera una normativa cada cop més complexa tant, des de l’àmbit local, les ordenances municipals, com pel que fa a la normativa generalista (Gencat + Europa –pirotècnia-)

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Joc%20i%20espectacles/Espectacles/Establiments%20oberts%20al%20public/Llei%2011-2009%206%20juliol.pdf

Decret 82/2010, de 29 de juny, catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció (PAU)

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Plans%20dAutoproteccio/Decret%2082_2010%20dAutoproteccio/Documents/decret_82_2010_autoproteccio.pdf

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Joc%20i%20espectacles/Espectacles/Establiments%20oberts%20al%20public/Decret%20112-2010,%20reglament.pdf

3.- El proteccionisme.

Som ciutadans de “mantega”. El veïnatge i les queixes pel soroll, la música, etc de les manifestacions culturals al carrer…

4.- L’anonimat

L’espectador de teatre de carrer és anònim, però la industrialització de les arts escèniques, el màrqueting, el tíqueting,… ens “obliguen” una política de públics que ens reclama saber-ho tot d’ells: qui són, quants anys tenen, on viuen…

5.- Proteccionisme + Anonimat = bomba per als polítics i els serveis d’ordre públic. Ho hem vist clarament a partir dels moviments del 15M + les darreres manifestacions públiques i pacífiques

6.- Què passa amb Els centres de creació d’escèniques a Catalunya?

CAER http://www.caer.cat  

CAET http://www.caet.cat 

Canal http://www.elcanalteatre.cat 

TNC http://www.tnc.cat 

Teatre Lliure http://www.teatrelliure.com

Mercat de les Flors http://www.mercatflors.cat

7.- Què passa amb Les Fàbriques de Creació de Barcelona?

http://vimeo.com/25131546

Ateneu 9 Barris http://www.ateneu9b.net

Fabra i Coats http://www.bcn.es/mesaprop/catala/fbrica-per-a-la-creaci-fabra-i-coats.shtml

Hangar http://hangar.org

Graner http://granerbcn.cat

La Central del Circ http://www.lacentraldelcirc.cat

La Escocesa http://www.laescocesa.org

La Seca http://www.laseca.cat

Nau Ivanow http://www.nauivanow.com

8.- Les Subvencions Gencat 2012

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6058CAT.pdf(pàgs. 4253 a4331)

En l’àmbit de les programacions només suport a la contractació, al caixet. Les despeses d’infraestructures en les arts de carrer són sovint, més elevades que en els espectacles de sala

9.- El retorn –només– econòmic de les arts escèniques. La “famosa” col·laboració públic-privat no contempla els No-Ingressos de taquilla. Les grans productores del país no

10.- El mannà. La llei de Mecenatge

11.- Fires i Festivals

Fira Tàrrega http://www.firatarrega.cat

Festival Trapezi http://www.caer.cat/eo/apartatweb.php?idsec=29&idm=3

Teatre al Carrer de Viladecans http://www.viladecans.net/Al-Carrer-2012.636.0.html

Esbaiola’t  http://www.festivalesbaiolat.cat

Grec

Temporada Alta

Eines GENCAT

PecCat. Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SGEC/Documents/Arxiu/Pec_26%2001%2011.pdf

SPEEM. Sistema públic d’equipaments escènics i musicals de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=4b7dd8344b9a0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4b7dd8344b9a0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Programa.cat

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=baef434e33424210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=baef434e33424210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Anella Cultural

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=8c10429dd1181210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8c10429dd1181210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

PICEM. Projecte d’Indicadors Culturals per a l’entorn Municipal

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=fe95112e6f159110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe95112e6f159110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Conclusions del primer fòrum de Teatres i Auditoris Públics de Catalunya, desembre 2010

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SGEC/Documents/Arxiu/Teatr_audit_3.pdf

Plans Integrals

Pla Integral de la dansa de Catalunya

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/000/592/original/PlaIntegralDansaTRILINGUE.pdf

Plan General de la danza 2010-2014

http://danza.es/descargas/pgd-planesdereferencia.pdf

Pla Integral del Circ

http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/cultura_premsa.notaPremsa.64.PLADECIRC12_03_081205325630887.pdf

Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics 2011-2018

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/000/734/original/pla_integral_tots_els_publics.pdf

Codis i guies de les Bones Pràctiques

Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Escèniques i musicals per a infants i joves

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/002/595/original/codiartseseniques2011.pdf

Guia de Bones Pràctiques de la Gestió Cultural

http://www.gestorcultural.org/images/noticies/noticia311016384.pdf

Codi de Bones Pràctiques Professionals per al sector de la Dansa

http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/002/553/original/CODI_DANSA_16X16_2011.pdf

Codi de Bones Pràctiques en l’àmbit de la creació i de la interpretació musicals

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxiu%20ICIC/Codi.pdf

Associacions Professionals

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya

http://www.gestorcultural.org

Associació de Professionals de la dansa de Catalunya

http://www.dansacat.org

Associació de professionals del Circ de Catalunya

http://www.apcc.cat

Associació d’actors i directors professionals de Catalunya

http://www.aadpc.cat

Associació d’escenògrafs de Catalunya

http://www.escenografia.org/

Associació de Regidoria de l’Espectacle de Catalunya

http://www.arec.cat

Associació de Tècnics i Tècniques de l’espectacle de Catalunya

http://www.atecat.com

Guionistes associats de Catalunya

http://www.guionistes.cat

Sindicart. Organització Sindical de l’Espectacle de Catalunya

http://www.sindicart.org

Associació Professional de Teatre per Tots els Públics

http://ttp.cat

Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya

http://www.ciatre.com

Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya

http://www.adetca.cat

Asociación Estatuas Humanas y Teatro de pequeño Formato

http://asocestatuashumanas.blogspot.com.es

Arts de Carrer

http://www.artsdecarrer.org/ciutat/principal.asp

Asociación Española y Comunitaria de Estatuas Vivientes y Teatro

http://estatuasvivientesteatro.blogspot.com.es  (atenció: sense activitat d’ença el 2009)

Asociación de músicos de Calle

http://amuc.galeon.com/index.html

AMUC. Associació de Músics de Carrer

http://www.xarxabcn.net/amuc  

Sense presència a:

Xarxa d’arts escèniques amateurs de Catalunya

http://www.espaia.cat  (Banda, Coral, Esbart i Teatre)

Federació de grups de Teatre amateur de Catalunya (74)

http://www.teatreamateur.com

2 EXEMPLES FRANCESOS

1.- Centres Nacionals:

– Pronomades. Centre National des arts de la rue

http://www.pronomades.org

– Hors les murs. Centre National de les arts de la rue et des arts du cirque

http://www.horslesmurs.fr/-Qui-sommes-nous-.html 

2.- Publicacions:

“Les figures du spectateur des arts de la rue” publicacions en francès  http://www.horslesmurs.fr/-Carnets-de-rue-L-Entretemps-.html


És urgent que

1.- Prengui valor com a disciplina artística

2.- S’articuli com a sector

3.- Es dibuixi un pla estratègic i integral

4.- Que se’n derivin Codis i Guies de Bones Pràctiques

5.- Que tingui presència en les programacions escèniques dels teatres del país


Margarida Troguet i Taull @mtroguettaull
Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida

Abril 2012
Be Sociable, Share!

  Comentaris (1)

  1. TTP - Ass. Prof. Teatre Tots Públicss

   Hola, hi ha un error. La web de l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics és http://www.ttp.cat Tot i això, en aquests moments l’estem fent nova i per tant encara no està operativa al 100%.

  Afegir un comentari

  Cerca al web

  ×