Territori Creatiu

RSS

FiraTarrega 02/04/2019 Àrea de comunicació

Els nous camins de FiraTàrrega

Anna Giribet i Argilès, Directora Artística

Eduard Ribera, Cap de Comunicació

FiraTàrrega afronta els propers cinc anys un nou projecte artístic però també un nou projecte de gestió. Els canvis recents en les dues direccions de la Fira han implicat que en aquests primers mesos de singladura estiguem redoblant els esforços per trobar el mínim comú denominador que respongui a l’esperit dels projectes presentats pel Lau Delgado, com a nou director executiu, i per l’Anna Giribet, com a nova directora artística. Juntament amb la resta de l’equip, estem duent a la pràctica un exercici de reflexió i posada en comú molt interessant, sobre quina ha de ser la nostra funció dins de l’engranatge sectorial i en tant que mercat estratègic cultural de la Generalitat de Catalunya, que ens està conduint a la concreció dels nous marcs d’acció en què s’haurà de moure la Fira al llarg dels propers cinc anys.

Escargots. Slowolou (c) Núria Boleda. Arxiu FiraTàrrega 2018

En termes generals, podem afirmar que el nou projecte recull l’essència de l’etapa anterior, de la qual ens sentim hereus. No es pot qualificar aquesta nova etapa de rupturista sinó que es concreta com un procés d’evolució que planteja un canvi de mirada o d’enfocament: beu i s’amara de les coses que funcionen, recicla o actualitza alguns aspectes que necessiten ser revisats i proposa nous reptes que s’hauran de dur a terme amb la complicitat de tot l’equip. Volem insistir en aquest aspecte perquè ens agrada treballar en equip i donem valor a les potencialitats de totes les persones. És per això que la transversalitat i la complicitat han de ser els pilars que han de sostenir l’edifici de la Fira aquests propers anys, en tots els sentits.
En síntesi, validem l’esquema segons el qual la Fira és, en primer terme, un espai per a l’exhibició de la creativitat escènica contemporània que posa l’accent en les arts de carrer i l’espai públic i punt de trobada, contacte, contractació i intercanvi per als agents que operen en aquest mercat cultural. Segonament, ens reivindiquem com una estructura d’acompanyament en els processos de producció d’espectacles i d’inserció en els circuits de distribució per als nous creadors o per a aquells que recondueixen el seu treball creatiu a l’àmbit de les arts de carrer. En tercer terme volem mantenir i, si cal, ampliar el nostre paper com a espai per a la formació especialitzada, en l’àmbit de la creació així com també en l’àmbit de la gestió i la programació relacionada amb les arts de carrer i l’espai públic.
Ens plantegem que el projecte per als propers cinc anys evolucioni cap a un nou paradigma. Un model que reforci la funció de l’esdeveniment en dues línies d’acció: com a generador d’espais de distribució i de públics per a les produccions escèniques i com a referent sectorial que concentri experiència i el coneixement i el posi a la disposició d’institucions, creadors i professionals. En definitiva, que esdevingui un agent imprescindible per afrontar els reptes que es plantegen al sector per als pròxims anys.
Pel que fa més concretament a l’àmbit artístic, pretenem que la programació tingui una mirada polièdrica, que es pugui adreçar a moltes tipologies de públics diferents i que qualsevol persona pugui trobar-hi alguna peça que sigui del seu interès. Els valors que volem posar en joc tenen a veure amb la transversalitat, el compromís i la recerca, en el sentit que les arts de carrer en particular i les arts escèniques en general ja no es conceben com una simple expressió cultural sinó com un catalitzador que, des dels plantejaments artístics i la creativitat, ha de donar respostes a les necessitats, les inquietuds o els reptes socials i polítics del segle XXI: el territori, la identitat individual i col·lectiva, la memòria, la inclusió social, la democràcia cultural, els usos de l’espai públic, l’expressió de la ciutadania, l’educació, la salut, el pensament, la multiculturalitat, les relacions intergeneracionals, la llibertat d’expressió, la innovació i tants d’altres.
Volem donar cabuda a discursos contemporanis, integradors, universals, cohesionadors i crítics. Hem de ser capaços d’incloure les peces més crítiques i també les peces més festives i d’entreteniment de qualitat. També ens agradarà posar algunes preguntes sobre la taula. Com l’art en l’espai públic pot contribuir a la transformació urbana? Com pot celebrar, remarcar o qüestionar la varietat de les nostres identitats culturals?
D’altra banda, no podem oblidar que FiraTàrrega és un mercat i, com a tal, un dels objectius principals és proposar als professionals una oferta de qualitat que pugui ser del seu interès. La programació, per tant, ha de poder atendre tant aquell professional que ve de Newcastle a la recerca d’una peça de plaça com aquell programador de València que busca una experiència escènica en un espai no convencional o aquell grup d’amics que, senzillament, vol passar una bona vesprada.
Per dur-ho a la pràctica, intentarem trobar l’equilibri entre les novetats de la temporada, el resultat de col·laboracions i intercanvis artístics i la provocació de peces a partir de la investigació en el marc del programa Suport a la Creació que, sigui dit de passada, ha posicionat la Fira aquests últims anys i li ha donat bons resultats.
A través del Suport a la Creació, a la Fira hem après a acompanyar processos creatius on l’espai públic és un dels principals protagonistes. Ara ens toca remoure el model i fer-lo evolucionar. Encarem aquesta nova etapa integrant-hi totes les relacions possibles entre artistes, professionals, mercat, ciutat i ciutadania de Tàrrega i rodalia. Incorporem una nova classificació que preveu diferents tipologies de projectes, en funció del tipus d’acompanyament, més llarg o més intens, que requereixin. També hi volem incloure processos d’assessorament especialitzat que podem oferir a les companyies des de l’organització, per exemple en termes de mercat. O bé la inclusió dels pobles agregats de Tàrrega com a espais per a la creació; o la incorporació a la cadena de valor de les residències artístiques de la distribució dels espectacles en circuits d’exhibició que siguin realment sostenibles. En definitiva, ens agradaria completar el cercle d’aquest procés d’acompanyament en base a l’experiència que hem anat adquirint tots aquests anys i al coneixement que té la Fira, en tant que organització i en relació als mercats artístics.
Tenim clar que el projecte de la Fira té diversos destinataris. No només el públic, no només els artistes, no només els professionals que s’acaben acreditant en cada edició. També les institucions, també els integrants del sector, les associacions professionals, els circuits de distribució. I, per què no, també les persones implicades en la gestió de l’espai públic, en l’educació dels infants i joves —que, no ho oblidem, també són espectadors—, les persones que treballen per la integració social, la igualtat o la democràcia cultural… En definitiva, totes aquelles persones i institucions amb qui podem compartir valors, inquietuds i objectius i amb qui ens agradaria ser capaços d’eixamplar el camp d’acció de les arts escèniques.
Aquests són els camins que ens agradarà recórrer els propers anys.

Be Sociable, Share!

    Afegir un comentari

    Cerca al web

    ×