FiraTàrrega. Teatre al carrer

Condicions de participació

Les companyies que presentin una proposta de participació artística a FiraTàrrega i siguin seleccionades dins el Programa Oficial, han d’acceptar les Condicions de Participació establertes pel Consell d'Administració de la Fira i signar el contracte corresponent.

Condicions econòmiques

Les companyies incloses dins el Programa Oficial percebran com a prestació econòmica una quantitat fixa en concepte de despeses generals i de transport.

Allotjament i dietes de les companyies

Nombre de persones
La Fira comptabilitzarà com a integrants d'una companyia, a efectes d'allotjament i manutenció, el nombre d'actors/actrius que intervenen a l'obra més una persona en qualitat de tècnic.

Manutenció
La Fira, mitjançant un sistema de tiquets de càtering vàlid en determinats establiments de Tàrrega, facilitarà la manutenció a la companyia segons l'horari i dies de les seves funcions. La Fira no proporciona esmorzars.

Allotjament
La Fira allotjarà la companyia segons l'horari i dies de les seves funcions i el seu lloc de residència habitual. Cal tenir present que el nombre limitat de llits i dels espais d'allotjament condiciona les possibilitats d'estada per a les companyies. Les companyies que participin a FiraTàrrega seran allotjades, atenent la disponibilitat d'allotjaments, entre Tàrrega i Lleida. Les companyies internacionals tindran prioritat per estar allotjades a Tàrrega. La Fira disposa un servei d'autobusos de Tàrrega a Lleida.

Condicions tècniques

La fitxa tècnica presentada a la Direcció artística en el moment de la negociació de la programació de la peça és la que quedarà validada com a definitiva. Qualsevol canvi o afegit posterior en aquesta fitxa anirà a càrrec de la companyia.

La Fira no subministrarà cap tipus de material escenogràfic ni fungible (com ara gelatines, làmpades, pirotècnia...) ni tampoc instruments musicals ni projectors audiovisuals.

Els tècnics de la Fira són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al muntatge. Els tècnics de la companyia són responsables del muntatge i de portar la funció.

Disponibilitat

Les companyies seleccionades dins el Programa Oficial s'hauran de reservar i tenir disponibilitat d'actuació durant tots els dies de la Fira. Cada companyia de carrer haurà de fer un mínim de tres actuacions, que en un principi s'intentaran repartir entre els quatre dies de la Fira. Les companyies de sala, per contra, seran dues actuacions com a mínim, també repartides entre els quatre dies de la Fira.

Protecció de dades

Les dades de les companyies que formin part de la programació de FiraTàrrega seràn incloses a una base de dades d'artistes que serà tractada d'acord amb la legislació europea de Protecció de dades. La informació recollida s'utilitzarà amb finalitats contractuals, per donar difusió al seu espectacle i per informar la companyia d'activitats futures organitzades per FiraTàrrega.

Final

Aquestes Condicions de participació de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que se signarà entre la companyia i FiraTàrrega.

Cerca al web

×