FiraTàrrega. Teatre al carrer

Artistes: com participar

Participació en el Programa Oficial

Les companyies professionals interessades a presentar una proposta de participació en el Programa Oficial de FiraTàrrega poden enviar la documentació (projecte + fitxa tècnica + DVD o enllaç a YouTube o Vimeo + dades de contacte) entre el 15 d'octubre i el 15 de gener de 2018 a:

FiraTàrrega
PROGRAMACIÓ 2018
Direcció Artística
Pl. St. Antoni, 1
25300 Tàrrega

IMPORTANT! La tramesa de documentació implica l'acceptació de les Condicions de Participació.

Participació en el programa Suport a la Creació

Les companyies professionals interessades a participar en el programa Suport a la Creació poden enviar la documentació (dossier detallat del projecte + calendari producció + pressupost + CV companyia + dades de contacte) entre el 15 d'octubre i el 15 de desembre de 2017 a:

FiraTàrrega
SUPORT A LA CREACIÓ 2018
Direcció Artística
Pl. St. Antoni, 1
25300 Tàrrega

IMPORTANT! La tramesa de documentació implica l'acceptació de les Condicions de Participació. La participació d'una companyia dins el programa Suport a la Creació es regula mitjançant la signatura d'un contracte de residència. La participació en una residència creativa no implica necessàriament la inclusió en la programació de FiraTàrrega.

Cerca al web

×