FiraTàrrega. Teatre al carrer

Metodologia i avaluació

Les àrees temàtiques del postgrau s'estructuren en 3 mòduls que combinen diverses línies pedagògiques, com ara lliçons magistrals, debats a l'aula, case studies, aprenentatge basat en problemes, pràctiques a l'aula, lectures, visites, treballs, seminaris i tutories.

L'avaluació és contínua i basada en tres grans apartats:

  • Treball final de mòdul. És obligatori, amb data d'entrega 15 dies després de la finalització del mòdul. El pes sobre la nota final serà d'un 50% (que sortirà de la suma i divisió dels 3 treballs).
  • Treball final de curs. És l'eix central del treball individual de l'alumne. Es tracta d'un projecte acadèmic de final de Postgrau que englobi la concepció integral d'un projecte artístic (des de diverses vessants, corresponents als diversos mòduls del Postgrau i aplicant els coneixements de totes les assignatures impartides). El pes sobre la nota final serà d'un 50%.
  • El Postgrau és presencial i l'assistència mínima obligatòria és del 75%.

RESUM AVALUACIONS

  • Treballs dels 3 mòduls: 50%
  • Treball final de curs: 50%                                       

Cerca al web

×