FiraTàrrega. Teatre al carrer

Artistes: com participar

Participació en el Programa Oficial

Les companyies professionals interessades a presentar una proposta de participació en el Programa Oficial de FiraTàrrega poden enviar la documentació (projecte + fitxa tècnica + DVD o enllaç a YouTube o Vimeo + dades de contacte) entre el 15 d'octubre i el 15 de gener de 2017 a:

FiraTàrrega
Direcció Artística
Pl. St. Antoni, 1
25300 Tàrrega

IMPORTANT! La tramesa de documentació implica l'acceptació de les Condicions de Participació.

Participació en els Laboratoris de Creació

Els Laboratoris de Creació són una convocatòria anual que realitza FiraTàrrega amb l'objectiu de fomentar la producció d'espectacles de carrer. Està destinada a nous artistes, talents emergents o professionals amb experiència que encetin projecte empresarial interessats en la producció d'espectacles per a un escenari urbà. S'adreça a companyies, artistes o creadors amb residència administrativa a Catalunya.

Se seleccionaran un màxim de 3 laboratoris que tindran un ajut de 3.000 EUR cadascun i disposaran d'un estand 2x2 m a La Llotja de FiraTàrrega per a la promoció del seu espectacle. En aquesta ocasió es posarà atenció especial en les peces de carrer de format mitjà.

FiraTàrrega posa a disposició de les companyies les seves infraestructures per tal que puguin materialitzar les seves creacions en les millors condicions, gaudir d'assessorament i d'un suport logístic, tècnic i promocional. Vegeu document.

Les companyies professionals interessades a dur a terme un Laboratori a Tàrrega poden enviar la documentació (dossier detallat del projecte + calendari producció + pressupost + CV companyia + dades de contacte) entre el 15 d'octubre i el 15 de desembre de 2016 a:

FiraTàrrega
LABORATORI DE CREACIÓ 2017
Direcció Artística
Pl. St. Antoni, 1
25300 Tàrrega

IMPORTANT! La tramesa de documentació implica l'acceptació de les Condicions de Participació.

Participació a les Residències Creatives a Tàrrega

A través de les Residències Creatives FiraTàrrega posa a disposició de les companyies les seves infraestructures per tal que puguin materialitzar les seves creacions en les millors condicions, gaudir d'assessorament i d'un suport logístic, tècnic i promocional. Vegeu document.
 
Les companyies professionals interessades a dur a terme una Residència a Tàrrega poden enviar la documentació (projecte + fitxa tècnica + DVD + dades de contacte) entre el 15 d'octubre i el 15 de desembre de 2016 a:

FiraTàrrega
RESIDÈNCIA CREATIVA 2017
Direcció Artística
Pl. St. Antoni, 1
25300 Tàrrega

IMPORTANT! La tramesa de documentació implica l'acceptació de les Condicions de Participació. La participació en una Residència Creativa no implica necessàriament la participació a FiraTàrrega.

Cerca al web

×